Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

B.1

KAPLAN MUSTAFA, özdemir mustafa (2018). TREATMENT OF LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY INDUCED PSEUDOANEURYSM WITH PERCUTANEOUS ULTRASOUND- GUIDEDTHROMBIN INJECTION. 1ST INTERNATIONAL CONGRESS ON SPORTS, ANTHROPOLOGY, NUTRITION, ANATOMY AND RADIOLOGY, (Tam metin bildiri)

 

B.2

yüksel mahmut, KAPLAN MUSTAFA, Ates Ihsan,yalın kılıç zeki mesut,kılç hasan,SUNA NURETDIN,ATES HALE,KAYAÇETIN ERTUGRUL (2016). The role of soluble tumor necrosis factor weak inducer of apoptosis and interleukin-17A in theetiopathogenesis of celiac disease. 15th european congress of internal medicine, 95(26), 3937, Doi: 10.1097/MD.0000000000003937,

(Özet bildiri)

 

B.3

Ates Ihsan, KAPLAN MUSTAFA, tokgöz gül,ceran funda,akalın simten,ÖZET GÜLSÜM (2016). Combined factor V and VIII deficiency in a young woman withabundant bleeding after tooth extraction. 15th european congress of internal medicine, 51(1), 67, Doi:

10.5045/br.2016.51.1.67, (Özet bildiri)

 

B.4

KAPLAN MUSTAFA, Ates Ihsan,ÖZTAS ERKIN,yüksel mahmut,akpınar muhammet yener,coskun orhan,KAYAÇETIN ERTUGRUL (2016). A new marker to determine prognosis of acute pancreatitis: PLR and NLR combination. 15th european congress of internal medicine, 37(1), 21-30., Doi: 10.1515/jomb-2017-0039, (Özet bildiri)

 

B.5

yüksel mahmut, KAPLAN MUSTAFA, Ates Ihsan,özderin özin yasemin,kılç hasan,kuzu ufuk barıs,KAYAÇETIN ERTUGRUL (2016). The relation between ischemia modified albumin level and autoimmunity/chronic inflammation in celiacdisease. 15th european congress of internal medicine, 42(3), Doi: 10.1515/tjb-2016-0296, (Özet bildiri)

 

B.6

KAPLAN MUSTAFA, Ates Ihsan,yüksel mahmut,özderin özin yasemin,akpınar Muhammet yener,topçuoglu canan,KAYAÇETIN ERTUGRUL (2016). The role of oxidative stress in the etiopathogenesis of celiac disease. 15th european congress of internal medicine, 36(3), 243-250. Doi: 10.1515/jomb-2017-0017, (Özet bildiri)

 

B.7

KAPLAN MUSTAFA, Ates Ihsan,akpınar muhammet yener,yüksel mahmut,kuzu ufuk barıs,KAÇAR Sabite,coskun orhan,KAYAÇETIN ERTUGRUL (2016). The predictive value of CRP / albumin ratio in acute pancreatitis. 15th european congress of internal medicine, 16(4), 424-430., Doi: 10.1016/S1499-3872(17)60007-9, (Özet bildiri)

 

B.8

KAPLAN MUSTAFA,Ates Ihsan,yüksel mahmut,özderin özin yasemin,Alısık Murat,EREL ÖZCAN,KAYAÇETIN ERTUGRUL (2016). Dynamic thiol/disulphide homeostasis in celiac disease. 15th european congress of internal medicine, 8(2), 120, Doi: 10.4292/wjgpt.v8.i2.120, (Özet bildiri)

 

B.9

Ates Ihsan,ALTAY MUSTAFA, KAPLAN MUSTAFA, ÖZKAYAR NIHAL,TOPRAK GÜVENÇ,alagüney mehmet erdem,ÖZKARA ADEM (2015). The relationship between socioeconomic level, and the prevalence of masked hypertension and asymptomatic organ damage.. 17 th European Congress of Endocrinology 2015, 21, 1022-1030., Doi: 10.12659/MSM.892684, (Özet bildiri)

 

B.10

ALTAY MUSTAFA,Ates Ihsan,aybala altay fatma, KAPLAN MUSTAFA, akça ömer,ÖZKARA ADEM (2015). Does education effect the rates of prophylactic vaccination in elderly diabetics. 17 th European Congress of Endocrinology 2015, 120, 117-123., Doi: 10.1016/j.diabres.2016.08.002, (Özet bildiri)

 

B. 11

Mustafa Kaplan, Bülent Ödemiş, Selçuk Dişibeyaz, Erkan Parlak, Volkan Gökbulut, Orhan Coşkun,  Adem Aksoy (2019). Permanent Access Loop Aracılı Endoskopik Retrograd Kolanjiyografi. 16. Hepato-Gastroenteroloji ve 4th Conference of Euroasian Gastroenterological Association 18-20 Ekim 2019 Acapulco Hotel Girne-Kıbrıs

 

B.12

Volkan Gökbulut, Mustafa Kaplan, Adem Aksoy, Selçuk Dişibeyaz, Bülent Ödemiş, Erkin Öztaş, Meral Akdoğan Kayhan, Ertuğrul Kayaçetin (2019). Helikobakter pylori gastriti için tanımlanan etat mamillone görünümünün histopatolojik bulgular ile korelasyonu. 16. Hepato-Gastroenteroloji ve 4th Conference of Euroasian Gastroenterological Association 18-20 Ekim 2019 Acapulco Hotel Girne-Kıbrıs

 

B.13

Mustafa Kaplan, İhsan Ateş, Meral Akdoğan Kayhan, Sabite Kaçar, Volkan Gökbulut, Orhan Coşkun, Özcan Erel, Murat Alışık, Kenan Güçlü (2019). The diagnostic utility of oxidative and non-oxidative markers in the differential diagnosis of benign and malignant ascites. 16. Hepato-Gastroenteroloji ve 4th Conference of Euroasian Gastroenterological Association 18-20 Ekim 2019 Acapulco Hotel Girne-Kıbrıs

 

B.14

Mustafa Kaplan (2019). Kaptoprile bağlı gelişen akut pankreatit: Olgu sunumu. 16. Hepato-Gastroenteroloji ve 4th Conference of Euroasian Gastroenterological Association 18-20 Ekim 2019 Acapulco Hotel Girne-Kıbrıs

 

B.15

Hale Gokcan, Meral Akdogan, Sabite Kacar, Sibel Ozbudak Demir, Pinar Cam, Rabia Daylak, Derya Oztuna, Mustafa Kaplan, Sedef Ozdal Kuran(2019). Effect of vitamin D levels and osteoporosis on survival in patients with chronic liver disease awaiting liver transplantation. AASLD – TASL CONNECT REGIONAL MEETING March 15-16, 2019 – İstanbul, Turkey

 

B.16

Ayça Gümüş, Avşar Zerman, Mustafa Kaplan (2019). Acetaminophen Intoxication, a Multidisciplinary Approach. 22nd International Intensive Care Symposium” meeting held in May, 2019 in Istanbul, Turkey .

 

B.17

Mustafa Kaplan, Nisbet Yılmaz, Gülsüm Özet (2019). YENİ TANI DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ OLAN HASTALARDA BAZAL İMMATÜR RETİKULOSİT FRAKSİYONU (IRF) DÜZEYİ VE DEMİR TEDAVİSİNE IRF YANITININ DEĞERLENDİRİLMESİ. I. AHİ EVRAN ULUSLARARASI TIP VE SAĞLIK BİLİMLER KONGRESİ

 

B.18

Volkan Gökbulut ,Hakan Dursun, Mustafa Kaplan, Erkin Öztaş (2019). ÜLSERATİF KOLİTLİ HASTALARDA PARAOKSANAZ 1 VE ARİLESTERAZ SEVİYELERİ VE BU PARAMETRELERİN HASTALIK AKTİVİTESİ İLE İLİŞKİLERİ.  I. AHİ EVRAN ULUSLARARASI TIP VE SAĞLIK BİLİMLER KONGRESİ