profil3

Doç. Dr. Mustafa Kaplan kimdir?

1984 yılında Kırşehir’in Kaman ilçesinde doğdum. İlkokul, ortaokul ve lise eğitim süreçlerimi Kırıkkale, Ankara ve Eskişehir’de tamamladım. 2002 yılında Eskişehir Fatih Fen Lisesi’nden mezun olduktan sonra 2002 yılında Hacettepe Tıp Fakültesine başladım. 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden (İngilizce) mezun oldum. İç Hastalıkları ihtisasımı Ankara Numune Hastanesi’nde 2013 yılında, Gastroenteroloji ihtisasımı ise Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi’nde 2017 yılında tamamlayıp İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji uzmanı oldum. Mecburi hizmetimi memleketim olan Kırşehir’de 2017-2020 yılları arasında tamamladım. 2019 yılında YÖK tarafından Doçent Doktor ünvanı almaya hak kazandım. 2020 yılından bu yana da Kayseri Memorial Hastanesi’nde Gastroenteroloji uzmanı olarak çalışmaktayım. Evliyim ve bir oğlum var. 

Özel Uzmanlık ve Çalışma Alanları

Doç. Dr. Mustafa Kaplan’ın Hizmet Verdiği Özel Uzmanlık ve Çalışma Alanları

 • Bağırsak Hastalıkları
 • Hemoroidal Hastalıklar
 • Kalın Bağırsak İltihabı (Kolit, Enfeksiyöz Kolit)
 • Crohn Hastalığı
 • Safra Kesesi Hastalıkları
 • İrritable Bağırsak Sendromu (Nervöz Kolon, Spastik Kolon)
 • Dgk(dışkıda gizli kan) testi
 • Karaciğer fonksiyon testleri
 • Mide – Bağırsak Hastalıkları ve Tedavisi
 •  
 • Endoskopik tedavi
 • Polipekt
 • Kolonoskopi (Kalın Bağırsağın İçine Bakma)
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Hepatit B ve Aşısı

Gıdaların Yıkandığı Suya Dikkat (Basın Röportajı)

Çalışma Alanlarım

BALON BOTOKS

profil1

Balon Botoks

Mide balonu ve mide botoksu en sık uygulanan endoskopik zayıflama yöntemleridir.  Her iki işlem de anestezi altında uyutularak endoskopi ile yapılmaktadır ve işlemler tahminen yarım saat kadar sürmektedirler.  İşlemler için hastanede kalmaya ihtiyaç yoktur ve hastalar işlemden 1 saat sonra taburcu edilirler. Mide balonu işleminde amaç, hastanın midesinin içerisine içi su dolu bir balon yerleştirilmesi ile gıda alımının kısıtlanması ve bu işlem sayesinde hastanın kilo vermesidir. Mide botoksunda ise midenin farklı noktalarına botoks uygulanarak o bölge felç edilir ve hastanın yemek yemesi ve iştahı azaltılır. 

Obezite

profil2

Obezite pandemik bir durum haline gelmiştir. Dünya çapında 650 milyondan fazla yetişkinin (%13) obeziteden muzdarip olduğu tahmin edilmektedir. Amerika’da ise bu oran %42’dir. Bu nedenle artık obezite resmi olarak kronik bir hastalık olarak kabul edilmektedir.  Obeziteyi 3 gruba ayırabiliriz:

Grup 1 (Vücut kitle indeksi 30–34.9 kg/m2)

Grup 2 (Vücut kitle indeksi 35–39.9 kg/m2)

 

Grup 3 (Vücut kitle indeksi  > 40 kg/m2)

. . : : DİĞER TEDAVİ ALANLARI : : . .

·         Abdominal parasentez

·         Bağırsak tıkanması onarımı

·         Bt kolonoskopi

·         Duodenoskopi(endoskopi)

·         Endoskopi

·         Endoskopik Mide Balonu

·         Enfeksiyonlar ve tedavisi

·         Enterostomi

·         Ercp(endoskopik retrograd kolanjio pankreotografi)

·         Esnek sigmoidoskopi

·         Feces testi

·         Gastoskopi (Midenin İçine Bakmak)

·         Gastrostomi

·         Hepatobilier görüntüleme

·         Ince barsak biyopsisi

·         Kolon kanseri görüntüleme

·         Özofajiyal band ligasyonu

·         Perkütan karaciğer biyopsisi

·         Rektosigmoidoskopi

·         Üre nefes testi

·         Üst gastrointestinal endoskopiAğızda Kötü Tat Hissi

·         Akalazya (Yutma Güçlüğü)

·         Akut Pankreatit (Pankreas İltihabı)

·         Anemi (kansızlık)

·         Atrofik Gastrit

·         Bağırsak Divertikülü

·         Bağırsak Kanseri

·         Bağırsak Polibi

·         Bağırsak Solucanı (Şerit, Tenya)

·         Bağırsak Tıkanması

·         Besin Zehirlenmeleri

·         Bulantı

·         Dirençli Mide Ağrıları

·         Dispepsi (Hazımsızlık)

·         Divertiküler Bağırsak Hastalığı (Divertikülozis)

·         Diyare (İshal)

·         Duodenum Ülseri (Oniki Parmak Bağırsağı Ülseri)

·         Enfeksiyöz Enterokolitler (Bağırsak İltihabı)

·         Fonksiyonel Dispepsi (Hazımsızlık)

 

·         Gastrik Ülser (Mide Ülseri)

·         Gastrinoma (Zollinger Ellison Sendromu)

·         Gastroenterit (Mide Ve Bağırsak İltihabı, İshal)

·         Gastrointestinal Sistem Kanaması

·         Gastrointestinal Sistem Polipleri

·         Gastroparezi (Mide Felci)

·         Gaz (Aşırı Gaz)

·         Genel İç Hastalıkları

·         Helikobakter Pilori (Ülser Mikrobu)

·         Hemokromatozis (Demir Birikmesi)

·         Hepatit (Karaciğer İltihabı)

·         Hiatus Hernisi (Mide Fıtığı)

·         Hidatik Kist

·         Huzursuz Bağırsak Sendromu

·         İnflamatuar (İltihabi) Bağırsak Hastalıkları (Crohn Haslığı, Ülseratif Kolit)

·         Kalın Bağırsak (Kolon) Kanseri

·         Kalın Bağırsak (Kolon) Polipi

·         Kalın Bağırsak (Kolon) Tıkanması

·         Kanlı Dışkı

·         Karaciğer Büyümesi (Hepatomegali)

·         Karaciğer Enzim Yüksekliği

·         Karaciğer Kanseri (Karaciğer Tümörü)

·         Karaciğer Kist Hidatiği

·         Karaciğer Sirozu

·         Karaciğer Yağlanması (Hepatosteatoz)

·         Karaciğer Yetmezliği

·         Karın Boşluğunda Sıvı Toplanması (Ascit)

·         Kolit

·         Kolorektal Polip Ve Kanserler

·         Korozif Özofajitler (Özafagus (Yemek Borusu) Yanıkları)

·         Kronik Pankreatit

·         Kusma

·         Makatta Ağrı

·         Makatta Çatlak (Anal Fissür)

·         Malabsorpsiyon (Emilim Bozukluğu Sendromu)

·         Megakolon (Genişlemiş Kalın Bağırsak, Hirschprung Hastalığı)

·         Mide Ağrısı

·         Mide Balonu

·         Mide Kanseri (Midetümörü)

·         Mide Ülseri (Gastrik Ülser)

Özafagus (Yemek Borusu) Hastalıkları

·         Pankreas Hastalıkları

·         Pankreas Kanseri

·         Pankreas Yetmezliği

·         Peptik Ülser (Mide Ülseri, Duedonum Ülseri)

·         Portal Hipertansiyon

·         Primer Biliyer Siroz

·         Primer Sklerozan Kolanjit

·         Reflü (Mide Reflüsü, Gastroözefagiyal Reflü)

·         Reflü Gastriti (Safra Gastriti)

·         Reflü Özafajit Hastalığı

·         Rektum İltihabı (Proktit)

·         Rektum Kanseri (Kalın Bağırsak Kanseri)

·         Safra Kanalı İltihabı (Kolanjit)

·         Safra Kanalı Taşı (Koledokolitiazis)

·         Safra Kesesi İltihabı (Kolesistit)

·         Safra Kesesi Kanseri

·         Safra Kesesi Taşı (Kolelitiazis)

·         Safra Taşı Ağrısı (Biliyer Kolik)

·         Sarılık

·         Sindirim Sistaminin Nöroendokrin Tümörleri

·         Sindirim Sistemi Kanamaları

·         Spastik Kolon (İrritabl (Huzursuz) Bağırsak Sendromu)

·         Taşlaşmış Dışkı (Fekal İmpaksiyon)

·         Viral Gastroenterit (Mide Gribi)

·         Viral Hepatit (Hepatit A, B, C, D)

·         Wilson Hastalığı (Vücutta Bakır Birikmesi)

·         Yağ Metabolizması Bozuklukları

·         Yakıcı Madde İçme (Korozif Özafajit, Yemek Borusu Yanığı)

·         Yemek Borusu (Özafagus) Divertikülü (Zenker Divertikülü)

·         Yemek Borusu (Özafagus) Hastalıkları

·         Yemek Borusu (Özafagus) İltihabı (Özafajit)

·         Yemek Borusu (Özofagus) Darlığı

·         Yemek Borusu (Özofagus) Kanseri

·         Yemek Borusu (Özofagus) Varisi

·         Yemek Borusu Yanığı (Korozif Özafajit)

·         Yemek Borusunda Gıda Sıkışması (Steakhouse Sendromu)

·         Yutma Güçlüğü (Disfaji)

Zollinger Ellison Sendromu (Gastrinoma)

KISA KISA ÖĞRENELİM

—————————————————————

WhatsApp Image 2023-08-17 at 15.34.13