Ağız Kokusu

Ağız Kokusu

 

Ağız kokusu maalesef günlük yaşantısını olumsuz etkileyebilmektedir. Halitozis ağız içi veya başka kaynaklı kötü nefes kokusu demektir. Genel olarak toplumun nerdeyse üçte biri ağız kokusundan şikâyetçi olmaktadır. Ağız kokusunun en sık sebebi ağız içinde kaynaklı olsa dirençli ağız kokusu olanlarda sinüzit, bademcik iltihabı, reflü gibi ağız dışı kaynaklar da araştırılmalıdır.  Genel olarak bakıldığında ağız kokusu ile kbb doktoru, diş doktoru ve gastroenteroloji doktoru ilgilenir. .

 

DİŞ DOKTORU: DİŞ ÇÜRÜĞÜ DİŞ ETİ KANAMASI VS

KULAK BURUN BOĞAZ DOKTORU: TONSİLLİT, SİNUZİT, POSTNAZAL AKINTI, BADEMCİKTE ŞİŞME

GASTROENTEROLOJİ DOKTORU: REFLÜ, HELİKOBAKTER, BARSAK PARAZİTLERİ