Diğer yayınlar

Diğer yayınlar

G.1

KAPLAN MUSTAFA,ATES Ihsan,SIRTAS Zeliha,YÜKSEL Mahmut,ÖZTAS ERKIN,GÖKBULUT Volkan,akpınar muhammet yener,KUZU Ufuk Barıs,KAYAÇETIN ERTUGRUL (2017). Kandida Özofajiti: Türk ToplumundaNon-HIV Hastalarda Risk Faktörleri, Prevalansıve Tedavi Direnç Oranı. Turkiye Klinikleri Journal of Internal Medicine, 2(1), 19-24., Doi: 10.5336/intermed.2016-

53359(Özgün Makale)

G.2

KAPLAN MUSTAFA,YURDAKUL MEHMET,gökbulut volkan,ÖZDEMIR Mustafa,yüksel mahmut (2015). Herpes Zoster after Transcatheter Arterial Chemoembolization (TACE) in a Patient with Hepatocellular Carcinoma: Case Report. Turkiye Klinikleri Journal of Gastroenterohepatology, 22(2), 39-41., Doi: 10.5336/gastro.2016-52334(Vaka Takdimi)

G.3

KAPLAN MUSTAFA,ÖZTAS ERKIN,yüksel mahmut,gökbulut volkan,Akpınar muhammet yener,Aksoy Adem,coskun orhan,KAYAÇETIN ERTUGRUL (2017). Central Diabetes Insipidus Due to Parasetamol Induced Subacute Fulminant Liver Failure: Case Report. The World Clinics Journal of Medical Sciences, 1(1), 55-56., Doi: 10.5336/worldclin.2016-53197(Vaka Takdimi)

G.4

ATES IHSAN, KAPLAN MUSTAFA,DEMIRCI SELIM,ALTIPARMAK EMIN (2016). A Hepatocellular Carcinoma Case in a Patient Who hadImmunity to Hepatitis B Virus Earlier. Euroasian journal of hepato-gastroenterology, 6(1), 82-83., Doi: 10.5005/jp-journals-10018-

1173(Vaka Takdimi)

G.5

 ATES IHSAN, KAPLAN MUSTAFA,ÖNDER ÇAGATAY EMIR,YILMAZ NISBET (2016). Successful treatment of severe hypernatremia (193.3 mmol/l) with hypotonic solution. azzetta medica italiana archivio per le scienze mediche, 175(3), 110-112., Doi: 10.23736/S0393-

3660.16.03147-8(Vaka Takdimi)

G.6

ATES IHSAN,KAPLAN MUSTAFA,YILMAZ NISBET (2016). Newly diagnosed primary hypothyroidism applicant with massive pericardial effusion and acute renal failure. Endocrine Regulations, 50(1), 24-26., Doi: 10.1515/enr-2016-0005(Vaka Takdimi)

G.7

ATES IHSAN,KAPLAN MUSTAFA,YILMAZ NISBET,ÇIFTÇI FILIZ (2015). Epstein Barr Virus and Cytomegalovirus Induced AcuteHepatitis in Young Female Patient. Euroasian journal of hepato-gastroenterology, 5(1), 60-61., Doi: 10.5005/jp-journals-10018-0000(Vaka Takdimi)

G.8

Ates Ihsan,KAPLAN MUSTAFA,Yılmaz Nisbet (2015). A Stauffer’s syndrome variant associated with renal cell carcinoma and thrombocytopenia. African Journal of Urology, 21(4), 217-219., Doi: 10.1016/j.afju.2015.05.005(Vaka Takdimi)

G.9

AKPINAR MUHAMMET YENER,ÖDEMIS BÜLENT,ÖZTAS ERKIN,COSKUN ORHAN,KAPLAN MUSTAFA (2017). Walled-off nekroz tedavisinde endoskopik nekrozektomi: Olgu sunumu. Endoskopi Gastrointestinal, 25(1), 21-23.(Vaka Takdimi)

G.10

AKPINAR MUHAMMET YENER, KAPLAN MUSTAFA,GÖKCAN HALE,ERKAN VEDAT,KAYAÇETIN ERTUGRUL (2018). Porcelain Gallbladder. Akademik Gastroenteroloji Dergisi, 17(1), 1-1.(Vaka Takdimi)

G.11

YESIL BAYRAM, KAPLAN MUSTAFA,COSKUN ORHAN,GÖKBULUT VOLKAN,BACAKSIZ FERHAT,ÖZTAS ERKIN,KAYAÇETIN ERTUGRUL (2017). Teikoplaninin indükledigi nöbet. Ege Tıp Dergisi, 56(4), 214-215.(Vaka Takdimi)

G.12

 YÜKSEL MAHMUT,ATES IHSAN, KAPLAN MUSTAFA,ALISIK MURAT,EREL ÖZCAN,SAYGILI FATIH,KAYAÇETIN ERTUGRUL (2016). The dynamic thiol/disulphide homeostasis in inflammatory bowel disease and its relation with disease activity and pathogenesis. International Journal of Colorectal Disease, 31(6), 1229-1231., Doi: 10.1007/s00384-015-2439-8(Editöre Mektup),

G.13

Ates Ihsan,ALTAY MUSTAFA, KAPLAN MUSTAFA,arıkan Mehmet fettah,ÖZKAYAR NIHAL,alagüney mehmet erdem,DEDE FATIH,ÖZKARA ADEM (2016). Is thyroid function associated with masked hypertension?. The Anatolian Journal of Cardiology, 16, 644-644., Doi: 10.14744/AnatolJCardiol.2016.7197(Editöre Mektup)

G.14

ÖZTAS ERKIN,muhammet yener akpınar,KAPLAN MUSTAFA (2017). Ertapenem-Induced Acute Pancreatitis in aCirrhotic Patient. Ochsner journal, 17(4), 305-305.(Editöre Mektup)

G.15

KUZU UFUK BARIS,ÖZTAS ERKIN,KAPLAN MUSTAFA,SUNA NURETDIN,TEMUÇIN KEKLIK TÜLAY,AKDOGAN KAYHAN MERAL (2016). Drug Induced Autoimmune Hepatitis by Amoxicillin-Clavulanate. Iranian Journal of Public Health, 45(4), 540-541.(Editöre Mektup),

G.16

ATES IHSAN,KAPLAN MUSTAFA,TOKGÖZ GÜL,CERAN FUNDA,AKALIN SIMTEN,ÖZET GÜLSÜM (2016). Combined factor V and VIII deficiency in a young woman with abundant bleeding after tooth extraction. Blood Research, 51(1), 67, Doi:

10.5045/br.2016.51.1.67(Editöre Mektup)

G.17

 ATES IHSAN,ARIKAN MEHMET FETTAH,KAPLAN MUSTAFA,ALTAY MUSTAFA (2016). Hidroksizinin nadir bir komplikasyonu: Pansitopeni ve petesiyal döküntüler. Journal of Contemporary Medicine, 6(3), 234-234., Doi: 10.16899/ctd.31093(Editöre Mektup)

G. 18

Mustafa Kaplan , Mustafa Özdemir , Muharrem Tola , Volkan Gökbulut , Muhammet Yener Akpınar (2019). Laparoskopik Kolesistektomi Sonrası Gelişen Psödoanevrizmanın Perkütan Ultrason Kılavuzluğunda Trombin İnjeksiyonu ile Başarılı Tedavisi: Olgu Sunumu. Abant Tıp Dergisi Cilt 8 Sayı 1 Yıl 2019 doi: 10.5505/abantmedj.2019.94809.(Vaka Takdimi)

G.19

KAPLAN M , AKPINAR M , COŞKUN O , AKSOY A , GÖKBULUT V . Didrogesterona bağlı toksik hepatit: Olgu sunumu. Ahi Evran Med J. 2020; 4(1): 21-23. DOI: 10.46332/aemj.626178

G.20

KAPLAN M , ÖZKAÇMAZ S . Kaptoprile bağlı gelişen akut pankreatit: Olgu sunumu. Ahi Evran Med J. 2020; 4(1): 24-26. DOI: 10.46332/aemj.624732

G.21

Mustafa KAPLAN , Selçuk DİŞİBEYAZ , Volkan GÖKBULUT.  Treatment of Duodenal Gangliocytic Paraganglioma with Endoscopic Ampullectomy.  Turkiye Klinikleri J Intern Med. 2020;5(2):88-90.  DOI: 10.5336/intermed.2019-72064

G.22

Mustafa Kaplan, Mustafa Özdemir , Bülent Ödemiş.  Successfull treatment of hemobilia due to gall bladder carcinoma.  Anatolian Curr Med J 2020; 2(3): 91-93.  DOI: 10.38053/acmj.644617

G.23

Coşkun O, Çapraz M, Kaplan M. A rare cause of the chronic diarrhea in geriatric patients: Vitamin D deficiency. The Turkish Journal of Academic Gastroenterology 2020;19:159-161.

G.24

Hale Gokcan, Meral Akdogan Kayhan, Sibel Ozbudak Demir, Sabite Kacar, Pinar Cam, Mustafa Kaplan, Rabia Daylak, Derya Oztuna, Sedef Özdal Kuran, Derya Ari.  Prevalence and characteristics of bone disease in cirrhotic patients.  Hepatology Forum 2020 Vol. 2 | 48–52.  doi: 10.14744/hf.2020.2020.0007