Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Gastrointestinal Aciller El kitabı Editör: Meral Akdoğan Kayhan  ISBN : 978-625-7451-58-1 DOI : 10.37609/akya.503—-Kanlı Kusma Bölümü