Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri

Bilimsel kuruluşlara üyelikleri

A.     TÜRK GASTROENTEROLOJİ DERNEĞİ

B.     TÜK İÇ HASTALIKLARI DERNEĞİ

C.     TÜRK KARACİĞER ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ

D.     GASTROİNTESTİNAL ENDOSKOPİ DERNEĞİ

E.     American Association dor The Study of The Liver Disease (AASLD)

F.