Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (ULAKBİLİM)

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (ULAKBİM)

D.1

KAPLAN MUSTAFA, GÖKBULUT VOLKAN,COSKUN ORHAN,AKSOY ADEM,ÖZTAS ERKIN,KAYAÇETIN ERTUGRUL (2018). Yetiskin hastalarda Schatzki halkası: 3. basamak merkezi deneyimi. Endoskopi Gastrointestinal, 26(2), 46-49., Doi: 10.17940/endoskopi.460108

D.2

KAPLAN MUSTAFA,GÖKBULUT VOLKAN,AKPINAR MUHAMMET YENER,KAYAÇETIN ERTUGRUL (2018). Altmıs Sekiz Kolonik Lipomlu Olgunun Incelenmesi. Akdeniz Medical Journal, Doi: 10.17954/amj.2018.1231

D.3

AKPINAR MUHAMMET YENER,ÖZDERIN ÖZIN YASEMIN,KILIÇ ZEKI MESUT YALIN,KALKAN ISMAIL HAKKI,YÜKSEL MAHMUT, KAPLAN MUSTAFA,TENLIK ILYAS,AKDOGAN ÖZLEM,ÖZTÜRK ÖMER,KAYAÇETIN ERTUGRUL (2017). Crohn Hastalıgının Üst Gastrointestinal Sistem Tutulumu: Tek Merkez Deneyimi. Endoskopi Gastrointestinal, 25(2), 32-34., Doi: 10.17940/endoskopi.337852

D.4

 AKPINAR MUHAMMET YENER,ÖZTAS ERKIN,KILIÇ ZEKI MESUT YALIN, KAPLAN MUSTAFA,GÖKBULUT VOLKAN,KAYAÇETIN ERTUGRUL (2017). Hipertrigliseridemiye baglı akut pankreatitli hastalarımız ve plazmaferez deneyimimiz. Akademik Gastroenteroloji Dergisi, 17(2), 115-117., Doi: 10.17941/agd.351685

D.5

AKPINAR MUHAMMET YENER,ÖZDERIN ÖZIN YASEMIN,KALKAN ISMAIL HAKKI,KAPLAN MUSTAFA,YÜKSEL MAHMUT,KILIÇ ZEKI MESUT YALIN,TENLIK ILYAS,SAYGILI FATIH,AKDOGAN ÖZLEM,KAYAÇETIN ERTUGRUL (2018). Inflamatuvar barsak hastalıklarında lipid anormallikleri. Akademik Gastroenteroloji Dergisi, 16(2), 60-63., Doi: 10.17941/agd.338670

D.6

 AKPINAR MUHAMMET YENER,ÖDEMIS BÜLENT,AKSOY ADEM,KAPLAN MUSTAFA,COSKUN ORHAN (2018). Kopuk pankreatik kanal sendromu tanı ve tedavisi: Tek merkez deneyimi. Akademik Gastroenteroloji Dergisi, 17(2), 66-69., Doi: 10.17941/agd.462636

 D.7

 YÜKSEL MAHMUT,KÖKSAL AYDIN SEREF,KALKAN ISMAIL HAKKI,COSKUN ORHAN,AKPINAR MUHAMMET YENER,AKDOGAN KAYHAN MERAL,KAPLAN MUSTAFA,ÖZDERIN ÖZIN YASEMIN,YESIL BAYRAM,ÖZTAS ERKIN,KILIÇ ZEKI MESUT YALIN,KAYAÇETIN ERTUGRUL (2017). Kolonoskopik Polipektomi Takip Aralıgını Önerilenden Erken Yapmanın Yararı Var mı?. Endoskopi

Gastrointestinal, 25(2), 40-43., Doi: 10.17940/endoskopi.337868

D.8

açar burak,yüksel mahmut,Yayla Cagrı,KIRBAS ÖZGÜR,ünal sefa,ertem ahmet göktug,demirtas koray,KAPLAN MUSTAFA,AKDOGAN KAYHAN MERAL,KAÇAR Sabite,KAYAÇETIN ERTUGRUL,AYDOGDU SINAN (2017). Parameters of ventricular repolarization in patients with Autoimmune Hepatitis. Turk Kardiyoloji Dernegi Arsivi-Archives of the Turkish Society of Cardiology, 45(4), 333-338., Doi: 10.5543/tkda.2017.57870

D.9

kuzu ufuk barıs,ödemis bülent,PARLAK ERKAN,DISIBEYAZ SELÇUK,KAPLAN MUSTAFA,sırtas zeliha,yıldız hakan,SUNA NURETDIN,ÖZTAS ERKIN,erkan vedat,coskun orhan,KAYAÇETIN ERTUGRUL (2015). Periampüller bölge tümörlerinin tanısında papil biyopsisi ve endoskopik görünümün rolü: tek merkez deneyimi. Endoskopi Gastrointestinal, 23(3), 77-81.

D.10

AKPINAR MUHAMMET YENER,ÖZDERIN ÖZIN YASEMIN,KILIÇ ZEKI MESUT YALIN,KALKAN ISMAIL HAKKI,YÜKSEL MAHMUT,TENLIK ILYAS,SAYGILI FATIH,AKDOGAN ÖZLEM,KAPLAN MUSTAFA,KAYAÇETIN ERTUGRUL (2016). Inflamatuvar barsak hastalıklarında tromboz sıklıgı ve trombozun hastalık seyrine olan etkisi. Endoskopi Gastrointestinal, 24(3), 69-72.

D.11

kuzu ufuk barıs,ÖZTAS ERKIN,SUNA NURETDIN,sırtas zeliha,yıldız hakan,akpınar Muhammet yener,AKDOGAN KAYHAN MERAL,KAÇAR Sabite,yalın kılıç zeki mesut,KÖKSAL AYDIN SEREF,GÖKCAN Hale,KAPLAN MUSTAFA,KAYAÇETIN ERTUGRUL (2015). Hepatit C’li hastalarda ortalama trombosit hacmi ve nötrofil-lenfosit oranının anlamlı fibrozis tanısında etkinligi. Akademik

Gastroenteroloji Dergisi, 14(3), 89-94., Doi: 10.17941/agd.371328

D.12

KAPLAN MUSTAFA,YILMAZ NISBET,ÖZET GÜLSÜM (2018). Yeni tanı demir eksikligi anemisi olan hastalarda bazal immatür retikulosit fraksiyonu (IRF) düzeyi ve demir tedavisine IRF yanıtının d e g e r l e n d i r i l m e s i . O r t a d o g u T ı p D e r g i s i , 1 0 ( 4 ) , 4 3 1 – 4 3 5 . , D o i : 1 0 . 2 1 6 0 1 / o r t a d o g u t i p d e r g i s i . 4 7 4 0 7 0

D.13

Volkan GÖKBULUT,  Mustafa KAPLAN,  Adem AKSOY,  Selçuk DİŞİBEYAZ, Bülent ÖDEMİŞ, Erkin ÖZTAŞ,  Meral AKDOĞAN KAYHAN,  Ertuğrul KAYAÇETİN (2019). Helicobacter pylori gastriti için tanımlanan etat mamillone görünümünün

histopatolojik bulgular ile korelasyonu. ENDOSKOPİ DERGİSİ,2019; 27(1): 12-15 DOI: 10.17940/endoskopi.10.17940/endoskopi.569725

D.14

Mustafa KAPLAN, Bülent ÖDEMİŞ, Selçuk DİŞİBEYAZ, Erkan PARLAK, Erkin ÖZTAŞ, Volkan GÖKBULUT, Orhan COŞKUN (2018). Endoskopik transpapiller safra kesesi drenajı: Tek merkez deneyimi Endoscopy Gastrointestinal 2018;26: 91-94. DOI: 10.17940/endoskopi.503040

D.15

Mustafa KAPLAN (2018). Kolonoskopi hazırlığı için polietilen glikol, sodyum fosfat ve sennosid kullanımının Karşılaştırılması

Endoscopy Gastrointestinal 2018;26:74-77. DOI: 10.17940/endoskopi.437152

D.16

Volkan GÖKBULUT, Hakan DURSUN, Mustafa KAPLAN, Erkin ÖZTAŞ (2019). Ülseratif kolitli hastalarda paraoksanaz 1 ve arilesteraz seviyeleri ve bu parametrelerin hastalık aktivitesi ile ilişkileri. The Turkish Journal of Academic Gastroenterology 2019;18:33-37. DOI: 10.17941/agd.543505

D.17

Mustafa KAPLAN, İhsan ATEŞ, Meral AKDOĞAN KAYHAN, Sabite KAÇAR, Muhammet Yener AKPINAR, Volkan GÖKBULUT, Orhan COŞKUN, Adem AKSOY, Ufuk Barış KUZU (2017). C-Reaktif protein/albümin oranının sirotik hastalarda prognostik amaçlı kullanımı. Akademik Gastroenteroloji Dergisi . 2017;17(3):110-116

D.18

Mustafa Kaplan, Bülent Ödemiş, Selçuk Dişibeyaz, Erkan Parlak, Volkan Gökbulut,  Adem Aksoy, Orhan Coşkun, Muhammet Yener Akpınar (2019). Kostik madde içimi sonrası gastrointestinal darlık gelişen hastalarda endoskopi tecrübemiz. Endoscopy Gastrointestinal 2019;27:85-88. DOI: 10.17940/endoskopi.673829

D.19

Kaplan M, Ödemiş B, Dişibeyaz S, Volkan GÖKBULUT, Orhan COŞKUN ,  Adem AKSOY. Safety and efficacy of endoscopic retrograde cholangiopancreatography in patients aged ≥85 years. Endoscopy Gastrointestinal 2020;28:101-106. DOI: 10.17940/endoskopi.832354

D.20
Ömer Öztürk, Mustafa Kaplan, Benazir Hymabaccus, Nurefşan Cihangiroğlu Ünal, İlyas Tenlik, Volkan Gökbulut, Derya Arı, Emin Altıparmak. Our Celiac Disease Experience: Demographic Characteristics, Laboratory Findings and Concomitant Diseases of 94 Patients J Contemp Med 2021;11(3):364-368. DOI: 10.16899/jcm.870394

D.21
Gökbulut V, Ödemiş B, Kalkan İH, Kaplan M, Ari D, Yalın Kılıç ZM, Kayaçetin E, Tenlik İ. Diagnostic use of interleukin-33 levels in patients with acute cholangitis requiring early or emergency biliary drainage. Akd Med J / Akd Tıp D / 2021; 7(2):289-295. DOI: 10.17954/amj.2021.xx

D.22
Volkan Gökbulut, Mustafa Kaplan, Selçuk Dişibeyaz, Sabite Kaçar, Hale Sümer Gökcan, Püren Gökbulut, İlyas Tenlik, Adem Aksoy. Our Experience with Patients Diagnosed with Ischemic Colitis by Colonoscopy. J Contemp Med 2022;12(1):38-43. DOI:10.16899/jcm.931180

D.23
Kaplan M, Ateş İ, Kayhan Akdoğan M, Sabite KAÇAR, Volkan GÖKBULUT, Orhan COŞKUN. The prognostic utility of ascites sodium level in cirrhotic patients. The Turkish Journal of Academic Gastroenterology 2021;20:87-93. DOI: 10.17941/agd.977865

D.24
İlyas Tenlik, Ömer Öztürk, Mustafa Kaplan, Hasan Ali Altunbas. Cholesterol Levels in Subclinical Hypothyroidism and the Effect of Levothyroxine Treatment on Cholesterol Levels. Kocaeli Med J. 2021;10(3): 331-337. Doi: 10.5505/ktd.2021.75133

D.25
Öztürk Ö, Kaplan M, Tenlik İ, Gökbulut V, Bacaksız F, Arı D, Özin Y. Demographic and Clinical Characteristics of Patients with Nutcracker Esophagus. Erciyes Med J 2022; 44(3): 00–00. DOI: 10.14744/etd.2021.45380