Albumin Düşüklüğü

Albumin Düşüklüğü

Albumin Düşüklüğü

Karaciğer tarafından üretilen albüminin vücut için çok önemli fonksiyonları vardır:

i. Kanda önemli besin maddelerinin taşınmasını sağlar. 

ii. Vücuda zararlı maddelerin taşınıp etkisiz hale getirilmesine yardımcı olur.

iii. Albumin kanın damar içinde tutulmasını sağlar. Eksikliği durumunda vücut sıvıları damar içinde tutulamaz ve damar dışına sızar. Bu durumda hastanın bacaklarında, akciğer etrafında, göz çevresinde ve karın içinde sıvı toplanması olur. Bu durumu biz en sık siroz hastalarında görürüz.  

Albumin normal düzeyi yetişkinlerde 3.5 ile 5.5 g/dL arasındadır. 3.5 g/dL’nin altında değerlerde albümin eksikliğinden bahsedilir. Peki albümin eksikliği hangi durumlarda ortaya çıkar?

i. Yetersiz ve dengesiz beslenmeye sebep olan diyet sonrası kanda albümin seviyesi düşer

ii. İleri derecede karaciğer bozukluğu yani sirozu olanlarda albümin üretilemediği için albümin eksikliği olur. 

iii. Nefrotik sendrom denilen böbrek rahatsızlığında vücuttan protein kaybı olduğu için albümin değerleri düşer. 

iv. Ayrıca diyabet, mide ülseri, bazı kronik ve romatizmal hastalıklar, hipotiroidi, hipoadrenalizm, büyüme hormonu bozuklukları, yatağa bağımlı kalma ve uzun süreli açlık gibi beslenme bozuklukları albumin seviyesinin düşmesine neden olabilir. 

v. Albumin kaybını artıran durumlarda (kanama, ishal, travmalar, yanık, çölyak hastalığı gibi ) albümin eksikliği olur. 

vi. Albumin yıkımının olduğu durumlarda (ateş, preeklampsi olarak tanımlanan gebelik zehirlenmesi, tiroit rahatsızlıkları, cushing hastalığı gibi ) albümin değeri düşer. 

vii. Tüm bunların haricinde kan hacminin artışını tetikleyen gebelik, aşırı su tüketimi, bazı ilaçların kullanımı ve kalp yetmezliği de albümin seviyesinin düşmesine yol açar.

Albumin yüksekliği ise, susuz kalma, terleme, diyabet, tedavi amaçlı albumin alımı gibi sebeplerden oluşabilir.

Hangi durumlarda albümin testi yapılır?

i. Sarılık, hâlsizlik, bitkinlik, iştah kaybı, kilo kaybı, karında şişlik, ödem, bulantı, kusma, sindirim problemleri, kaşıntı, dışkı ve idrar renginde değişiklik gibi karaciğer bozukluğu belirtileri varsa

ii. Ödem, göz kapaklarında şişlik, karın ağrısı ve ishal, idrar miktarında azalma, tırnak diplerinde solukluk; karın, el ve ayak bilekleri, göz kapakları ve bacaklarda şişlik gibi nefrotik sendrom belirtileri varlığında 

iii. Kişinin, sağlıklı ve dengeli beslenip beslenmediğinin anlaşılması ve dehidratasyonun tanı ve takibi için de albumin testi yapılabilir.